Πάρηs Χετζάκηs Α.Ε.
Αντιπροσωπείεs & εμπόριο γραφικών τεχνών
abezeta.gifdiellecolor2.gifeckart.pngkiss1.jpgabezeta_plates.jpg
Πάρηs Χετζάκηs Α.Ε.
Αντιπροσωπείεs & εμπόριο γραφικών τεχνών
pic2.png

c.t.p. plates

diellecolor2.gifkiss1.jpgdsgn_1193_bgImgTop_blue.jpgmarks_logo.pngmarks_logo.pngabezeta.gifmgf_chemical.jpgabezeta__3725.jpgmgf_srl_6385.jpgkiss.jpgmarks_materials.pngabezeta_b.jpgabezeta_plates_pos.jpgpantone_catal.jpgctcp_abezeta_1_6659.JPGabeink_4935.jpg

Green Solutin srl Ιταλικός οίκος με μακρόχρονη πείρα στην κατασκευή χημικών προϊόντων.

Τα χημικά που διαθέτουν είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα να χρησιμοποιούνται από σύγχρονες μηχανές με μεγάλες απαιτήσεις.

Διαθέτει αλκοόλη ( IPA 100 ),καθαριστικά μηχανής ( IM 44 & IM 660 ),P.H. νερού( ISEGA ) προϊόντα πιστοποιημένα, και κατάλληλα για εκτύπωση χαρτιών τροφίμων.  

 

Diellecolor Ιταλικόs οίκοs εξειδικευμένοs σε μελάνια τετραχρωμίαs & οκταχρωμίαs.

Παράγει πολλούs τύπουs μελανιών offset για κάθε απαίτηση.

Μελάνια offset πιστοποιημένα από Διεθνείs οίκουs ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΥΣΗΣ Κατάλληλα για τρόφιμα.

C&T Matrix Kiss Crease Αγγλικόs οίκοs με εξειδίκευση στην κατασκευή καναλιών πύκμανσηs χαρτιών & χαρτονιών.

Κατασκευάζει όλουs τουs τύπουs πυκμάνσεων σε πολλά μεγέθη,για όλα τα είδη και πάχη χαρτιού.

Eckart Γερμανικός οίκος με εξειδίκευση στην παραγωγή μεταλλικών χρωμάτων.

Μεγάλη παλέτα με αποχρώσεις σε χρυσό και ασημί,πιστοποιημένα για την παραγωγή αποχρώσεων 

χρυσού και ασημί "PANTONE".Ο οίκος έχει πιστοποίηση iso 9001.

Abezeta Ισπανικός οίκος με μεγάλη πείρα στο χώρο των γραφικών τεχνών.

Εξειδικεύεται στα Αλουμίνια συμβατικά, θερμικά & c.t.c.p.,και διαθέτει όλα τα υλικά της προεκτύπωσης.

Ύστερα από πολλά χρόνια έρευνας,έχει καταλήξει σε πιστοποιημένα υλικά κατάλληλα για υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Μετά από 20 χρόνια συνεργασίας μαζί τους,είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε τα πιστοποιημένα υλικά τους.

diellecolor2_8704.gifdsgn_1193__7254.jpgMGF_IMAGE_7879.jpgdsgn_1193_bgGrayB_5746.jpgctp_machine.jpgdsgn_1193_t.png

               Τηλέφ. Επικοινώνιας             

          2103411750 & 2103452754

dsgn_1156_botton.jpgdsgn_1156_botton.jpg

Marks.3zet Γερμανικόs οίκοs παραγωγήs πεπιεσμένου χαρτιού  (μανίλλες) παράγει όλεs τιs διαστάσειs σε όλα τα πάχη.

Αντιπροσωπεύει waterless αλουμίνια και χημικά του οίκου TORAY.

Green Solutiοns srl

 

dsgn_1156_botton.jpgdsgn_1156_botton.jpgdsgn_1156_botton.jpgeckart_5112.pngdsgn_1156_botton.jpgABEZETA_STRONG.jpgabezeta_infinity.jpgAbezeta_Galaxy.jpgbackground2_4161.jpgctcp_abezeta_1_5280.JPGdsgn_1193_Tuchi.jpg